Rygstøtten 
- Tilbage til et nyt liv

Foreningen Rygstøtten

Rygstøtten er en forening af ansatte samt tidligere og nuværende indlagte på Bodil Eskesen Centret i Glostrup. På centret rehabiliteres mennesker med hjerne- og rygmarvsskader. Rygstøttens formål er primært at støtte den sociale rehabilitering af de - ofte langvarigt - indlagte patienter med rygmarvsskade. Deres liv har slået taget en kolbøtte, og de skal finde en ny livsidentitet. Et nyt liv med handicap kræver såvel fysisk som mental genoptræning.

Rygstøttens opgave er bl.a. at arrangere forskellige aktiviteter og udflugter for de indlagte patienter. Derved støttes den sociale og mentale del af rehabiliteringen. At leve med et omfangsrigt handicap blandt mennesker uden handicap kræver både mod og øvelse. Rygstøttens aktiviteter foregår efter træningstid og dækker alt fra foredrag, handicapsport og musikaftener på afdelingen til udflugter til museer, fisketure, biografture m.m. Specielt turene ud af huset er vigtige for den enkeltes rehabilitering og tilbagevenden til samfundet. Tidligere indlagte med erfaring i livet med en rygmarvsskade inviteres med til arrangementerne. Disse mentorer fungerer som rollemodeller, og kan give svar på nogle af de svære spørgsmål.

Rygstøtten er en såkaldt almindelig forening. Vores udgifter til de aktiviteter, som vi arrangerer for de indlagte og deres pårørende, betales af midler fra vores fondsansøgninger, sponsorindtægter samt lidt egenbetaling ifm. aktiviteterne. Foreningen er administrativt og økonomisk  uafhængig af Bodil Eskesen Centret, men vi samarbejder naturligvis på tætteste  hold. Rygstøttens arbejdsgruppe mødes den 2. tirsdag kl. 14.00 i hver måned  (undtagen juni og juli) i dagligstuen på afsnit 641 på Bodil Eskesen Centret. Indlagte, pårørende og personale er velkommen.

Om navnet Rygstøtten - Tilbage til et nyt liv
Rygstøtten er navnet vi bruger i daglig tale, og det beskriver dels den støtte som vores arbejde giver til den mentale og sociale rehabilitering på Bodil Eskesen Centret (BEC), dels den støtte som vores arrangementer kan være for den enkelte i en træningsorienteret dagligdag. I vores arrangementer giver vi mulighed for at indlagte (og pårørende) kan få en god snak med mentorer og medindlagte, ligesom vi gerne tager indlagte med ud i nærsamfundets tilbud og oplevelser. Endelig formidler vi information om alverden gennem foredrag mv. Rygstøtten er den pude der giver rehabiliteringen lidt ekstra komfort. Alt sammen noget der støtter den indlagtes tilbagevenden til et godt nyt liv.

Derfor tilføjer vi også foreningens slogan: Tilbage til et nyt liv. Det vil vi anvende når vi henvender os skriftligt, eks. ved opslag om nye arrangementer, eller ved søgning om fondsmidler eller sponsorater. At komme tilbage til et nyt liv, er jo ganske beskrivende for hvad der foregår i BEC. Og det er det som vores arbejde prøver at støtte.

Historie/baggrund
Mennesker med rygmarvsskade boende i Østdanmark, blev fra 1952 til maj 2023, rehabiliteret i en afdeling liggende på Havnevej 25 i Hornbæk. Her arbejde Hornbækgruppen på samme opgave som Rygstøtten nu gør i Glostrup. Hornbækgruppen arrangerede igennem mange år  forskellige aktiviteter og udflugter for de indlagte patienter på Afdeling for Rygmarvsskader i Hornbæk. Heldigvis  gav ledelsen af Bodil Eskesen Centret deres støtte til, at gruppen fortsatte det vigtige arbejde i de nye rammer i Glostrup.  Gruppen bestod i Hornbæk af medlemmer af personalet, indlagte og tidligere indlagte samt en repræsentant fra RYK.

Foreningen Rygstøtten

Rygstøtten
 c/o Jens Bo Sørensen * Storfyrstinde Olgas Allé 3 * 2750 Ballerup
 rygstøtten.org  *  rygstotten@gmail.com

CVR-nr.: 4451 2807
Konto i Nordea: Reg-nr.: 2279 * Konto-nr.: 9039 114 345
MobilePay: 20 20 14