Bestyrelse

Rygstøttens bestyrelse

Bestyrelsen består af brugere (tidligere og nuværende indlagte) og personale på Bodil Eskesen Centret i Glostrup. Der er 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.

Jens Bo Sørensen

Formand
rygstotten(at)gmail.com

Repræsentant for RYK, bruger

 
Kirsten Langebæk

Bestyrelsesmedlem
kirsten.langebaek(at)regionh.dk

Ergoterapeut

Irene Christiansen

Næstformand og sekretær
irene.christiansen(at)regionh.dk

Psykolog 

 
Helle Dyrmose Jensen
Suppleant
helle.dyrmose.jensen(at)regionh.dk
Social- og sundhedsassistent 
Johnny Jahn
Kasserer
j.jahn(at)jubii.dk
Frivillig, bruger
 
Carsten Hansen

Suppleant

ch.11j11tv2(at)gmail.com

Frivillig, bruger
Henrik Aundal

Bestyrelsesmedlem
aundal(at)mail.dk

Tekniker, bruger